ارزش طلبگی

#هر_طلبه_یک_داوطلب
#پذیرش_حوزه_های_علمیه_خواهران

1614873600k_pic_dce1e04a-3bc6-462a-83bf-56d9e7be03c4.png

حوزه و رهبری

#هر_طلبه_یک_داوطلب
#پذیرش_حوزه_های_علمیه_خواهران

1614873640k_pic_2400c065-e06a-460b-8498-3dd86ccc0e1a.png

اهداف حوزه علمیه

#هر_طلبه_یک_داوطلب
#پذیرش_حوزه_های_علمیه_خواهران

1614873678k_pic_997111b5-4916-460c-b555-2047d2baab0d.png

چرا برم حوزه؟

#هر_طلبه_یک_داوطلب
#پذیرش_حوزه_های_علمیه_خواهران

1614873717k_pic_0c5f7172-103f-4d74-a9ea-57b901671cf7.png

ثبت نام حوزه

#هر_طلبه_یک_داوطلب

1614967649k_pic_ae6d57fe-1395-4da4-8c6a-5d32f5914bf9.jpg

ثبت نام حوزه

#هر_طلبه_یک_داوطلب

1614967598k_pic_0e7b2f99-eee7-456b-abf1-4278767825b1.png

جاده طلبگی

#جاده_طلبگی
🌸روزها فکر من این ‌است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود
به کجا می‌روم آخر، ننمایی وطنم
مانده‌ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا
یا چه بوده‌است مرادِ وی از این ساختنم…(مولانا)🌸
❔این‌ها سوالاتی بود که در ذهنش چرخ می‌زد، در این برهه از زندگی، درهیاهوی زمان بر سر چندراهی ایستاده بود؛ به دنبال راهی که او را به نشاط و آرامش برساند، راهی به سمت نور💫
بعضی راه‌ها جلوه زیبایی داشت، بعضی تاریکی وبی‌راهه بودنش مشخص بود، چندین راه سرسبز هم بود، اما یکی از آن‌ها بیشتر به دلش نشست، پرس‌وجو کرد… گفتند: سختی دارد، پر پیچ‌وخم است اما می‌ارزد، مقصدش روشن است، قطعا تو را به آن‌چه می‌خواهی می‌رساند، البته به همان اندازه که تلاش کنی و پیش بروی.
تصمیمش را گرفت، قدم درهمین راه گذاشت. با همراهان بسیاری همسفرشد. به اوگفتند حواست به علائم ونشانه‌ها باشد، هرچه می‌گویند ومی‌خوانی به‌خاطر بسپار. مراقب بی‌راهه‌های اطراف باش جلوه‌اش تو را گمراه نکند!
🍃دربین راه هر از چندگاهی می‌ایستادند، برای استراحتی، محک زدن اندوخته‌ها یا کارجهادی و… خیلی‌ها می‌ماندند، وسط مسیر ایستادند، خیلی‌ها به سرعت پیش می‌رفتند، بعضی می‌خواستند برگردند.
اما اکثر افراد همدل و شاد بودند و پیش می‌رفتند، اگر کسی می‌ماند برای کمکش می‌ایستادند. اوهم به همان‌ها دل‌خوش کرده‌بود.
❇راهنماها در گوشه و کنار ایستاده بودند، با چهره‌هایی دلنشین و قلبی مهربان.
انگار لحظه‌لحظه به جانش طراوت ریخته‌میشد.
به ایستگاه اول رسیدند. یکی‌یکی پیاده شدند، با اینکه خسته بودند اما آرامش و لبخند مهمانشان بود.😌
دلش گرفت وقت جدایی…
✅اما نه… این راه دیگر نه برگشت داشت و نه جدایی مدال طلبگی به آنها داده‌شده‌بود پس باید می‌ماند، به گونه‌ای که او را از ادامه راه بازندارند.
دوباره وقت انتخاب شد.
هرکس به راهی رفت،بر سر هر کدام تابلویی نصب بود… تبلیغ درخانه، تبلیغ در اجتماع، تحقیق و…
اما مسیری که آمده‌بود رو به جلو هم ادامه داشت به سمت ایستگاه دوم.
به یاد سختی‌ها افتاد مانده‌بود چه کند؟ از کدام راه برود؟
هرکدام از این مسیرها سختی داشت، اما در انتهای همه‌شان نور انتظارشان را می‌کشید.
شایدهم مسیر ایستگاه بعد را ادامه می‌داد اگر بلیطش صادر میشد، هنوز نمی‌دانست…اما هرچه بود هیچ‌کدام جانشان سیراب نشده‌بود، هنوز اول راه بودند، #اول_جاده_طلبگی، بیخیال سختی‌ِ راه…
در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی❤
#تولیدی
#هر_طلبه_یک_داوطلب

1614975532k_pic_f1b4e60b-d179-428c-ae70-f2d525ee4524.png