تجدید عهد

#به_قلم_خودم #حرف_دل #تلنگر
روزهای آخر سال است وهمه در تکاپوی خانه تکانی وخرید عید. امشب آخرین شبِ جمعه سال است؛ کسی بفکرت هست #آقا_جان ! نمیدانم بگویم منتظرت بودم یانه؟ که اگر بودم چه کردم؟ واگر نبودم وای برمن!
این جمله را بارها شنیده ام که اول بفکر خانه تکانی دل باشید، چقدر خانه دلم غبار دارد، غبار گناه وغفلت…
فکرش را بکنید آقا بخواهد از حوزه بازدید کند، بگویند طلبه ها فردا بیایید فرمانده برای بازدید می آید! آمادگی دارم؟ اصلا چیزی برای گفتن دارم؟
حوزه ها همانی هستند که آقا میخواهد؟
به عنوان سرباز آقا سربلندم یا سرافکنده؟ نکند ازکنارم عبور کند بی آنکه نگاهی به من بیاندازد!

#آقا_جان! دلم زنگار بسته. همانی که خواستی نبودم، شاید تلاشی هم نکردم. اما میخواهم جبران کنم. سربازی باشم مایه افتخار یا حداقل کاری کنم که بگویم تلاشم را کردم و لبخند تاییدت را ببینم.
دستم را بگیر و کمکم کن. من در سال جدید تلاش میکنم حتی الامکان نمازهایم سروقت باشد، غیبت نکنم، کم نگذارم چه درخانواده چه جای دیگر، تلاش میکنم از گناهان دوری کنم، از آنچه خدا داده بهترین استفاده را در بهترین راه بکنم، بهانه نیاورم و محکم بایستم پای تمام سختیها.
کمک کن دچار غفلت نشوم، دچار کبر، عجب، ریا و…
میخواهم لحظه تحویل سال تجدید عهد کنم. میدانم که خوب جایی هستم پس مرا هیچگاه از آن جدا نکن که آرامشم در همین است که در خانه تو باشم.
مولای من نیم نگاهی از تو هم مرا کافیست…

اشتراک گذاری این مطلب!

تیک تاکِ فرصتها

#تولیدی

#به_قلم_خودم

امروز عصر درخانه تنها بودم،کاری هم برای انجام دادن نداشتم، دراز کشیدم؛سکوت مطلق بود وهیچ صدایی نمی آمد؛ اما نه…مثل همیشه صدای تیک تاک ساعت بگوش میرسید. صدایی که خبر از گذر زمان میدادو مرا به خاطرات میبرد…
خاطره لحظات انتظار، شبهایی که همه خواب بودند ولی انگار خواب از چشمم فراری بود ودر تاریکی شب فقط ساعت بامن حرف میزد، تیک تاک ساعت سالن امتحانات که گاه اضطرابم رابیشتر میکرد که الان وقت تمام میشود ومن میمانم وسوالهای ننوشته…
صدای تیک تاکی که خبر از گذر زمان میداد،گذر عمر،گذر فرصتها. یاد حدیثی از امام علی(علیه السلام) افتادم که فرمودند: فرصت(مناسب) زود میگذرد ودیر برمیگردد.
یاد فرصتهایم در زندگی افتادم که به راحتی از دستشان دادم.
چرا گاهی فراموش میکنم عمر در گذر است؟ وخیال میکنم حالا حالاها دراین دنیا هستم! که اگر فراموش نکنم دیگر غصه معنایی ندارد وبی محبتی،توقع،منت و…جایی ندارد.
چقدر این ثانیه ها را خالصانه برای او زندگی کردم وبیادش بودم؟ مگر نه اینکه گفته شده همیشه بیادش باشیم ومگر نه اینکه ذکر خدا یعنی “هرگاه به چیزی فرمان دهد،پیروی کنی واز چیزی نهی کند،ترکش کنی."١
دوباره صدای ساعت درگوشم پیچید؛انگار با هر تیک تاکش به من میگفت: عجله کن…استفاده کن…وقت نداری و خدا منتظر است…

١:امام صادق(علیه السلام)

اشتراک گذاری این مطلب!

خبر در اسلام

#خبردراسلام

🍀اسلام درباره چگونگی سخن ونقل خبر تاکید فراوانی کرده، ازجمله:
🗣قرآن از کسانی که هرخبری رامیشنوند ونسنجیده آن را نشرمیدهند، بشدت انتقاد کرده ومیفرماید:خبر رابه اهل استنباط عرضه کنیدواگر حقانیت آن ثابت شد،آنگاه آن را پخش کنید.(نساء،83)
✍قرآن برای کسانی که باپخش اخبار دروغ،درجامعه دغدغه ایجاد میکنند،کیفری سخت معین فرموده است.(احزاب؛60)
⭐پیامبر درسال آخرعمر شریف خود درسفرحج فرمودند:کسانی که خبرهای دروغی ازمن نقل میکنندزیادندو درآینده زیادترخواهندشد،هرکس آگاهانه بمن نسبت دروغ دهد،جایگاهش دوزخ است،وهرچه از من شنیدید به قرآن وسنت من عرضه کنید، اگرموافق آن دو بود بپذیرید وگرنه رد کنید.
☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄
📚دقایقی باقرآن/ص209و210
💥(مخصوصا امروزه باوجود فضای مجازی این دقتها باید بیشتر بشه ومراقب باشیم هرپستی را منتشر نکنیم)💥

اشتراک گذاری این مطلب!

لاله های بی نشان

:
🌷لاله های بی نشان🌷
از آن بالا نگاهی به شهر انداختم؛ مثل همیشه زیبا وآرام. چراغهای شهر مثل هلالی دورتادور تپه را گرفته بودند وگنبد زیبای امامزاده درمیان آنها خودنمایی میکرد.
تپه ای میان زمینهای کشاورزی ونخلستان، که دورتادورش را نخلها زینت داده بودند.
همیشه اینجا را دوست داشتم،مخصوصا شبها که زیباییش دوچندان میشد. اما راحت نمیشدرفت؛ یعنی امنیت و آرامش را بعضی جوانها -که نمیدانم خودشان وزندگی راچطور معنا کرده بودند- سلب میکردند.
ولی حالا مدتیست دو لاله بی نشان زینت بخش تپه شده وچون نگینی بر انگشتر میدرخشند.
آرامش، معنویت ومعنای زندگی حقیقی، حس خوبیست که به آدم منتقل میکنند.
هربار که اینجا می آیم وزیارت نامه میخوانم به خودم یادآوری میکنم که زندگیم مدیون خون هزاران شهید است؛ که زندگی چیزی فراتر از دید مادی ماست.
آمدن به این تپه حالا شور وحال دیگری دارد: سرسبزی اطراف، گنبد زیبای امامزاده وساعتی خلوت کردن باشهدا…
اینبار هم زیارتنامه خواندیم وکمی دور هم نشستیم. قبل از اینکه سوار ماشینها شویم وسرازیر شویم نفس عمیقی کشیدم واز آن بالا نگاهی به شهر انداختم…

اشتراک گذاری این مطلب!

حسن_خلق

#حُسن_خُلق شامل: خوش رویی، خوش گویی و خوش رفتاری است. امام صادق(علیه السلام) این سه را محدوده حسن خلق دانسته اند.
💫کاش ماهم نه فقط در ظاهر بلکه درباطن همینگونه باشیم.
💎🌟💎🌟
🌟💎
از عصبانیتهای بیجا، حرفهای نابجا، کارهای ناشایست، وحتی صورت اخمو و ترشرویی بپرهیزیم.
وقتی #تقوا ی الهی داشته باشیم وهمه چیز را با دید حق واز منظر عقل بسنجیم و از هوا ونفس پیروی نکنیم امید است مزیّن به اخلاق الهی شویم. تخلقوا باخلاق الله
💭بیاییم همه را دوست داشته باشیم. اما در مقابل ظلم وظالمی که امیدی به هدایتش نیست؛ آنجا بایستیم.
کاش کمی مهربانتر باشیم…
@masire_eshgh

اشتراک گذاری این مطلب!

حدیث

🌷رسول خدا(صلی الله علیه وآله):
در ترازوی عمل آدمی در روز قیامت، چیزی برتر از#حُسن_خُلق نهاده نمیشود وچیزی سنگینتر از آن نیست.
📚مفاتیح الحیات؛ص336
@masire_eshgh

اشتراک گذاری این مطلب!

حسن خلق

:

#حُسن_خُلق :
🔅حسن خلق محبوبترین وارزشمندترین عمل نزدخدا پس از واجبات الهی است.
🔅براساس روایات خوش خویی نه تنها سبب #نشاط زندگی فردی واجتماعی وآبادانی وفزونی روزی و#محبوبیت است، بلکه موجب نجات انسان و#آمرزش_گناهان وزمینه ساز قرب به پیامبر وبهره گیری از #شفاعت ایشان درقیامت است.
🔅حسن خلق از #رحمت الهی ریشه میگیرد واز فضایل نفسانی است؛ وبا لبخند وخوش رویی ظاهری که برای جلب منافع مادی است تفاوت دارد.
📚مفاتیح الحیات؛ص335
@masire_eshgh

اشتراک گذاری این مطلب!
1 3 4 5
 
نوروز 97